!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Samlingslokalen

Samlingslokalen finner du på Älvans väg 158, längst upp i huset. Lokalen rymmer 50 personer och är perfekt för bjudningar och sammanträden.

I lokalen finns en soffgrupp, bord och stolar, ett komplett kök med porslin och kaffebryggare etc. Den hyrs ut per dygn, 12.00-12.00 för 150 kronor.

Regler för uthyrning av lokalen


1. Endast boende i Nornan har rätt att hyra lokalen.


2. Lokalen är inte till för att bedriva yrkesverksamhet. Syftet med lokalen är att föreningens medlemmar ska kunna bedriva hobby- och fritidsaktiviteter här.


3. Den som hyr lokalen ska vara minst 20 år och ansvara för eventuell skadegörelse både i och utanför lokalen.


4. Städning ska utföras i lokalen, trapphuset och i anslutning till porten av den som hyr.


5. Den som har ansvaret ser till att lokalen och trapphus är tomma från besökare efter klockan 23:00 måndag till söndag.


6. Hyresavtalet ska undertecknas. Den som hyr legitimerar sig och lämnar deposition på 500 kr samt hyra på 150 kr innan nyckel till lokal lämnas ut.


7. Bokningstid per dygn är från 12:00 till 12:00 följande dag. Besiktning sker innan depositionen återlämnas. När nyckeln hämtas bestäms tid för när nyckel ska lämans tillbaka. Tiden bestäms gemensamt för att passa ansvarig hyrestagare och lokalansvarig.


8. Närboende får inte störas av aktiviteter som pågår i festlokalen, inte heller av de besökare som är på väg till eller från lokalen. Tystnad i lokal och trapphus från 23:00.


9. Absolut rökförbud råder inomhus, rökning är tillåten endast på lokalens balkonger eller nere på gården.


10. Ansvarig hyrestagare ser till att ingen under 18 år nyttjar någon typ av droger i lokalen eller dess närhet.


11. Under förutsättning att dessa regler följs och besiktningen godkänns återlämnas depositionsavgiften. I annat fall tillfaller depositionsavgiften kvarterskassan.


12. Om eventuella skador skulle överskrida depositionsavgiften kommer en räkning på överstigande belopp att skickas till hyrestagaren.


13. Följs inte reglerna trots uppmaning kan personer stängas av från rätten att hyra lokalen.

 

Vill du boka samlingslokalen?

Gå in under rubriken Boka tid. Där finns all information du behöver!

Ansvariga

Ingela Lundberg
Älvans väg 170
070-605 66 05 (sms)

Uppdaterad 2018-09-13