!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hobbylokal

Hobbylokalen finns på Älvans väg 82.

Rum med tre sektioner

Lokalen är uppdelad i tre delar - ett målarrum, ett träslöjdsrum och en pysselhörna med stolar och ett större bord. Det finns viss utrustning/verktyg i rummen, men i huvudsak får man ta med det man behöver till lokalerna. Arbetet fortgår med att skaffa lite mer utrustning och verktyg till lokalerna.

Målarrum

Målarrummet används till aktiviteter som är smutsiga eller kladdiga. Alltså målning, skidvallning eller kanske cykelreparationer. Lokalen har en arbetsbänk med skruvstäd där man lätt fäster skidvallningsutrustning, som också finns i lokalen.

Träslöjdsrum

Denna del är avsedd för träslöjd och slipning. Självklart går den att använda till andra torra och icke-kladdiga aktiviteter. Rummet är idag utrustat med en hyvelbänk, en huggkubbe och några handverktyg.

Pysselhörna

Tanken är att man här ska kunna sitta och skissa, fundera eller kanske mötas och diskutera nya hobbyprojekt. Här har vi också en bokhylla med litteratur. Lämna gärna böcker och tidningar som du har läst, som är i bra skick och som du inte vill ha kvar. Plocka med dig något som du vill läsa.

Städning

Efter varje gång man nyttjat hobbylokalen ska man städa efter sig, d.v.s. sopa golv, torka bänkar och skrapa/torka bort färg, valla eller limrester.

Har du projekt som tar längre tid, märk projekten med namn och adress så vi vet vem som äger grejerna. Omärkta grejer riskeras att slängas/tas om hand.

Öppettider

Då det ska vara tyst och lugnt för alla boende så får lokalerna endast nyttjas 07.00 fram till 22.00.

Felanmälan

Felanmälan som rör lampor eller ventilation, görs på telefon 0771-860 860 eller via formulär på Riksbyggens webbplats.
Gäller det någon av inventarierna i övrigt, felanmäler du det till ansvarig för hobbylokalen.

Lokalansvarig

Per Wrethén, per.wrethen@gmail.com, telefon 0730916960

Uppdaterad 2017-10-11 av Webbansvarig